شناسه خبر : 131 |

دندانپزشک مرکز جامع سلامت شهری امیری بستک این دوره را جهت آشنایی دانش آموزان دبستان فرهیختگان برگزار نمود

دندانپزشک مرکز جامع سلامت شهری امیری بستک این دوره را جهت آشنایی دانش آموزان دبستان فرهیختگان برگزار نمود

ارسال نظر