شناسه خبر : 132 |

دانش آموزان دوره دوم مدرسه دخترانه پروین اعتصامی از خدمات رایگان دهان ودندان و وارنیش فلوراید تراپی توسط دندانپزشک ومراقبان سلامت مرکز توسعه سلامت کیش بهره مند شدند

دانش آموزان دوره دوم مدرسه دخترانه پروین اعتصامی از خدمات رایگان دهان ودندان و وارنیش فلوراید تراپی توسط دندانپزشک ومراقبان سلامت مرکز توسعه سلامت کیش بهره مند شدند

ارسال نظر