شناسه خبر : 135 |

سالن مرحوم امیر حسین فردی

آیین رونمایی از نمایشنامه های قرآنی از تولیدات حوزه هنری هرمزگان با حضور دکتر مصلحی مدیر کل امور استانها ، مهدی حبیبی معاونت فرهنگی و کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی

آیین رونمایی از نمایشنامه های قرآنی از تولیدات حوزه هنری هرمزگان با حضور دکتر مصلحی مدیر کل امور استانها ، مهدی حبیبی معاونت فرهنگی و کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی

ارسال نظر