شناسه خبر : 144 |

بازسازی قلعه خان بستک حدود ۳ میلیاردتومان بودجه نیاز دارد. تا پایان سال با اخذ بودجه ، مرمت قسمتی از این بنا ارزشمند شروع خواهد شد.

بازسازی قلعه خان بستک حدود ۳ میلیاردتومان بودجه نیاز دارد. تا پایان سال با اخذ بودجه ، مرمت قسمتی از این بنا ارزشمند شروع خواهد شد.

ارسال نظر