شناسه خبر : 162 |

یک بیولوژیست با ۱۱ سال مطالعه، توانست برای اولین بار آنتی ژن تشخیص " ام اس" را کشف کند و در آستانه درمان این بیماری قرار دارد/صداوسیما کیش

یک بیولوژیست با ۱۱ سال مطالعه، توانست برای اولین بار آنتی ژن تشخیص " ام اس" را کشف کند و در آستانه درمان این بیماری قرار دارد/صداوسیما کیش

ارسال نظر