شناسه خبر : 171 |

برگزاری جلسه آموزشی با مادران هلر سفلی با موضوع بهداشت دهان و دندان،بهبود تغذیه و نشانگرهای رنگی غذایی و پدیکولوزیس توسط تیم سلامت مرکز جامع خدمات سلامت درگهان قشم

برگزاری جلسه آموزشی با مادران هلر سفلی با موضوع بهداشت دهان و دندان،بهبود تغذیه و نشانگرهای رنگی غذایی و پدیکولوزیس توسط تیم سلامت مرکز جامع خدمات سلامت درگهان قشم

ارسال نظر