شناسه خبر : 228 |

کارگاه آموزشی خوشنویسی با محوریت "عاشورا" به همت واحد هنرهای تجسمی‌ حوزه هنری استان هرمزگان برگزار شد

کارگاه آموزشی خوشنویسی با محوریت "عاشورا" به همت واحد هنرهای تجسمی‌ حوزه هنری استان هرمزگان برگزار شد

ارسال نظر