شناسه خبر : 303 |

۱۱ بهمن‌، کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد (ابرماه)، برای دومین بار طی یک ماه میلادی کامل می‌شود (ماه آبی) و همزمان خسوف خواهیم داشت.

۱۱ بهمن‌، کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد (ابرماه)، برای دومین بار طی یک ماه میلادی کامل می‌شود (ماه آبی) و همزمان خسوف خواهیم داشت.

ارسال نظر