شناسه خبر : 359 |

یوریس و فیونا دو جهانگردی که به کشورهای مختلفی سفر می کنند دو روز را به بندرخمیر اختصاص دادند و از جاذبه های این شهر زیبا بازدید کردند

یوریس و فیونا دو جهانگردی که به کشورهای مختلفی سفر می کنند دو روز را به بندرخمیر اختصاص دادند و از جاذبه های این شهر زیبا بازدید کردند

ارسال نظر