شناسه خبر : 373 |

مدرسه غواصی آتش نشانی بندرعباس برگزار میکند

جایزه ویژه برای نفراول تاریخ برگزاری:19بهمن ☎️09107076616 بندرعباس-بلوار ساحلی-مدرسه غواصی آتش نشانی

جایزه ویژه برای نفراول تاریخ برگزاری:19بهمن ☎️09107076616 بندرعباس-بلوار ساحلی-مدرسه غواصی آتش نشانی

ارسال نظر