شناسه خبر : 418 |

مدرسه غواصی آتش نشانی بندرعباس برگزار می کند.

زمان: چهارشنبه 18 بهمن 96 مکان: کشتی های غرق شده اطراف جزیره لارک

زمان: چهارشنبه 18 بهمن 96 مکان: کشتی های غرق شده اطراف جزیره لارک

ارسال نظر