شناسه خبر : 420 |

‌نمایشگاه مجسمه‌های موسا عامری‌پور

‌۲۰ تا ۲۵ بهمن، گالری مرداد ‌گشایش: جمعه ۲۰ بهمن/ساعت۱۸ ‌شهرنمایش، بلوارمعلم، بهارستان۱۸، پلاک۳

‌۲۰ تا ۲۵ بهمن، گالری مرداد ‌گشایش: جمعه ۲۰ بهمن/ساعت۱۸ ‌شهرنمایش، بلوارمعلم، بهارستان۱۸، پلاک۳

ارسال نظر