شناسه خبر : 438 |

با حضور افتخاری نویسنده محترم کتاب پسر ناخدا ابراهیم جناب ایرج اعتمادی

و علاقه مندان به توسعه فرهنگی با محوریت کتاب فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

و علاقه مندان به توسعه فرهنگی با محوریت کتاب فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظر