شناسه خبر : 457 |

همایش بزرگ روز جهانی تالاب ها با موفقیت در بندرخمیر برگزار شد

این همایش بزرگ با حضور چهره هایی سرشناس همچون آقای دکتر باقرزاده کریمی مدیریت امور تالاب ها و رئیس کمیته ملی کنوانسیون رامسر -آقای حسین رفیع دبیر کنوانسیون ملی تالاب ها ٬ مهندس وفادار ریاست محیط زیست استان ٬ جمعی از مسئولین محلی و استانی و سمن های محیط زیستی برگزار شد . این همایش که برای اولین بار در شهر بندرخمیر که بزرگترین بندر تالابی جنوب کشور می باشد و در کنار یکی از مهم ترین تالاب های کشور به نام تالاب خورِخوران با وسعتی حدود ۱۰۰۰۰۰ هکتار قرار دارد برگزار شد . تالاب خورِخوران چندین عنوان بین المللی را همچون تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر٬ منطقه ی حفاظت شده حرا ٬ قرار داشتن در تعهدنامه انسان و بشر یونسکو و شناخته شدن به عنوان ذخیره گاه زیست کره را با خود یدک می کشد . هدف از این همایش آغاز فرایند ثبت شهر بندرخمیر به عنوان اولین بندر تالابی جنوب کشور و گرفتن عنوان شهر تالابی بوده است. در این همایش از گلخورک (لنگوچ) به عنوان نماد زنده تالاب خورِخوران رونمایی شد . مردم طومار درخواست ثبت بندرخمیر به عنوان شهر تالابی را به مقامات کنوانسیون بین المللی رامسر تحویل دادند .

این همایش بزرگ با حضور چهره هایی سرشناس همچون آقای دکتر باقرزاده کریمی مدیریت امور تالاب ها و رئیس کمیته ملی کنوانسیون رامسر -آقای حسین رفیع دبیر کنوانسیون ملی تالاب ها ٬ مهندس وفادار ریاست محیط زیست استان ٬ جمعی از مسئولین محلی و استانی و سمن های محیط زیستی برگزار شد . این همایش که برای اولین بار در شهر بندرخمیر که بزرگترین بندر تالابی جنوب کشور می باشد و در کنار یکی از مهم ترین تالاب های کشور به نام تالاب خورِخوران با وسعتی حدود ۱۰۰۰۰۰ هکتار قرار دارد برگزار شد . تالاب خورِخوران چندین عنوان بین المللی را همچون تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر٬ منطقه ی حفاظت شده حرا ٬ قرار داشتن در تعهدنامه انسان و بشر یونسکو و شناخته شدن به عنوان ذخیره گاه زیست کره را با خود یدک می کشد . هدف از این همایش آغاز فرایند ثبت شهر بندرخمیر به عنوان اولین بندر تالابی جنوب کشور و گرفتن عنوان شهر تالابی بوده است. در این همایش از گلخورک (لنگوچ) به عنوان نماد زنده تالاب خورِخوران رونمایی شد . مردم طومار درخواست ثبت بندرخمیر به عنوان شهر تالابی را به مقامات کنوانسیون بین المللی رامسر تحویل دادند .

ارسال نظر