شناسه خبر : 461 |

زمان: پنج شنبه ۲۶ بهمن ساعت۱۹:۳۰ مکان:سالن الغدیر ویژه بانوان

زمان: پنج شنبه ۲۶ بهمن ساعت۱۹:۳۰ مکان:سالن الغدیر ویژه بانوان

ارسال نظر