شناسه خبر : 462 |

روز یکشنبه مسابقات رشته سرعت با حضور 40 سنگنورد زن از استان های مختلف در سالن 6 هزار نفری برگزار شد که "محیا دارابیان" از زنجان مقام نخست را کسب کرد و "الناز رکابی" از زنجان و "کبری کلزایی فرد" از هرمزگان'نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند

روز یکشنبه مسابقات رشته سرعت با حضور 40 سنگنورد زن از استان های مختلف در سالن 6 هزار نفری برگزار شد که "محیا دارابیان" از زنجان مقام نخست را کسب کرد و "الناز رکابی" از زنجان و "کبری کلزایی فرد" از هرمزگان'نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند

ارسال نظر