شناسه خبر : 472 |

نویسنده و کارگردان: جلال تجنگى ٢٨بهمن، ساعت ١٨ و ٢٠ پلاتو آفتاب بندرعباس بازیگران: اتابک نادرى، امین میرى، وحید آقاپور، سرور عرب پور، مهران نائل

نویسنده و کارگردان: جلال تجنگى ٢٨بهمن، ساعت ١٨ و ٢٠ پلاتو آفتاب بندرعباس بازیگران: اتابک نادرى، امین میرى، وحید آقاپور، سرور عرب پور، مهران نائل

ارسال نظر