شناسه خبر : 473 |

به نمایندگی از ایران

با تایید مدارک پروژه ی تئاتر درسی میناب از سوی دبیرخانه ی جشنواره ی دو سالانه ی «teacher prize» سازمان جهانی یونسکو به نمایندگی از ایران به این جشنواره راه یافت ره پرور،دبیر جشنواره تئاتر درسی میناب در گفت و گو با ایسنا: با تایید مدارک پروژه ی (جشنواره ی تئاتردرسی) ازسوی دبیرخانه ی جشنواره ی دو سالانه ( teacher prize) سازمان جهانی یونسکو، طرح ارائه شده از شهرستان میناب که به نمایندگی از کشور و با تایید کمیته ی ملی یونسکو ایران در این جشنواره جهانی شرکت کرده است، به بخش مسابقه این جشنواره راه یافت هدف از برگزاری این جشنواره جهانی شناخت پروژه های موثر آموزش در دنیا و ترویج طرح های برگزیده در سایر کشورهاست نزدیک به دویست کشور جهان در این جشنواره شرکت کرده اند که در نهایت سه طرح برتر در مهرماه سال آینده معرفی و جایزه یکصد هزار دلاری خود را دریافت خواهند کرد جشنواره ی تئاتر درسی در کشور برای اولین بار در میناب و با باهدف ارائه ی روش های نوین آموزشی و همچنین معرفی روش نمایشی به عنوان یک روش مدرن در آموزش از سال ۸۴ به همت آموزش و پرورش شهرستان میناب برگزار می‌شود هنرهای نمایشی در دانش آموزان باعث شهامت، اعتماد به نفس، شکوفایی استعداد و ایجاد مهارت ارتباط با دیگران می شود و با کشف این استعدادها در خود می توانند به مدارج بالای علمی و هنری دست یابند به گزارش ایسنا، این جشنواره از سال ۸۴ تاکنون به صورت شهرستانی و شش دوره آن به صورت استانی و به میزبانی میناب برگزار شده که دبیرخانه جشنواره این آمادگی را اعلام کرده در صورت حمایت مسئولان به صورت ملی نیز برگزار کند

با تایید مدارک پروژه ی تئاتر درسی میناب از سوی دبیرخانه ی جشنواره ی دو سالانه ی «teacher prize» سازمان جهانی یونسکو به نمایندگی از ایران به این جشنواره راه یافت ره پرور،دبیر جشنواره تئاتر درسی میناب در گفت و گو با ایسنا: با تایید مدارک پروژه ی (جشنواره ی تئاتردرسی) ازسوی دبیرخانه ی جشنواره ی دو سالانه ( teacher prize) سازمان جهانی یونسکو، طرح ارائه شده از شهرستان میناب که به نمایندگی از کشور و با تایید کمیته ی ملی یونسکو ایران در این جشنواره جهانی شرکت کرده است، به بخش مسابقه این جشنواره راه یافت هدف از برگزاری این جشنواره جهانی شناخت پروژه های موثر آموزش در دنیا و ترویج طرح های برگزیده در سایر کشورهاست نزدیک به دویست کشور جهان در این جشنواره شرکت کرده اند که در نهایت سه طرح برتر در مهرماه سال آینده معرفی و جایزه یکصد هزار دلاری خود را دریافت خواهند کرد جشنواره ی تئاتر درسی در کشور برای اولین بار در میناب و با باهدف ارائه ی روش های نوین آموزشی و همچنین معرفی روش نمایشی به عنوان یک روش مدرن در آموزش از سال ۸۴ به همت آموزش و پرورش شهرستان میناب برگزار می‌شود هنرهای نمایشی در دانش آموزان باعث شهامت، اعتماد به نفس، شکوفایی استعداد و ایجاد مهارت ارتباط با دیگران می شود و با کشف این استعدادها در خود می توانند به مدارج بالای علمی و هنری دست یابند به گزارش ایسنا، این جشنواره از سال ۸۴ تاکنون به صورت شهرستانی و شش دوره آن به صورت استانی و به میزبانی میناب برگزار شده که دبیرخانه جشنواره این آمادگی را اعلام کرده در صورت حمایت مسئولان به صورت ملی نیز برگزار کند

ارسال نظر