شناسه خبر : 493 |

اولین همایش سراسرى انجمن های متناظر استانى شنبه در باغ موزه دفاع مقدس در تهران برگزار شد/جنوب ایران

اولین همایش سراسرى انجمن های متناظر استانى شنبه در باغ موزه دفاع مقدس در تهران برگزار شد/جنوب ایران

ارسال نظر