شناسه خبر : 506 |

وعده ما اجتماع بزرگ فاطمیون

مکان:چهار راه مصلی (شهید مطهری) زمان: سه شنبه ۱ اسفند ۹۶ ساعت ۸:۳۰ صبح

مکان:چهار راه مصلی (شهید مطهری) زمان: سه شنبه ۱ اسفند ۹۶ ساعت ۸:۳۰ صبح

ارسال نظر