شناسه خبر : 538 |

روح امید باید زنده نگه داشته شود

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست با فرهیختگان، اصحاب فرهنگ و هنر حاجی آباد : ▫️جامعه نا امید و کم تحرک نمی تواند هم در فضای اجتماعی فعال باشد و هم پشت نظام بایستد ▫️ادبیات امام و رهبری نگاه به آینده، افزایش اعتماد، خودباوری، امید، و نشاط در جامعه است، اینها و آنچه در مجموعه نظام در این ٤دهه انقلاب اتفاق افتاده باید تقویت شود ▫️نمی خواهیم بگوییم فساد و تبعیض وجود ندارد، اما نباید نسبت به بخش هایی که به عنوان دستاوردهای این ملت محسوب می شود، کم توجهی صورت بگیرد ▫️سال ٩٠ در کشور ٣٤٥ سالن سینما وجود داشت که این تعداد در سال ٩٥ به٤٢٥ سالن افزایش یافت و در سال جاری ١٢٦ سالن ساخته شده است ▫️ تعداد بلیت هایی که در سال ٩٠ به فروش رسید ٨ میلیون بوده که این تعداد در سال ٩٥ به ٢٥ میلیون بلیت رسید ▫️شهرستان حاجی آباد بزودی دارای سینما می شود و کمک هزینه ایجاد نشریه برای کسانی که درخواست فعالیت دارند، اعطا می شود ▫️خوشحالم که به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری میزبان مردم حاجی آباد هستم و به سهم خود تلاش می کنم نتایج این سفر را به اطلاع رئیس جمهور و اعضای دولت برسانم

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست با فرهیختگان، اصحاب فرهنگ و هنر حاجی آباد : ▫️جامعه نا امید و کم تحرک نمی تواند هم در فضای اجتماعی فعال باشد و هم پشت نظام بایستد ▫️ادبیات امام و رهبری نگاه به آینده، افزایش اعتماد، خودباوری، امید، و نشاط در جامعه است، اینها و آنچه در مجموعه نظام در این ٤دهه انقلاب اتفاق افتاده باید تقویت شود ▫️نمی خواهیم بگوییم فساد و تبعیض وجود ندارد، اما نباید نسبت به بخش هایی که به عنوان دستاوردهای این ملت محسوب می شود، کم توجهی صورت بگیرد ▫️سال ٩٠ در کشور ٣٤٥ سالن سینما وجود داشت که این تعداد در سال ٩٥ به٤٢٥ سالن افزایش یافت و در سال جاری ١٢٦ سالن ساخته شده است ▫️ تعداد بلیت هایی که در سال ٩٠ به فروش رسید ٨ میلیون بوده که این تعداد در سال ٩٥ به ٢٥ میلیون بلیت رسید ▫️شهرستان حاجی آباد بزودی دارای سینما می شود و کمک هزینه ایجاد نشریه برای کسانی که درخواست فعالیت دارند، اعطا می شود ▫️خوشحالم که به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری میزبان مردم حاجی آباد هستم و به سهم خود تلاش می کنم نتایج این سفر را به اطلاع رئیس جمهور و اعضای دولت برسانم

ارسال نظر