شناسه خبر : 542 |

🔹دانش‌آموزان هرمزگان در بیست و دومین مسابقات «نادکاپ شریف» در «بخش هوافضا گرایش هواپیماهای گلایدر»، توانستند رتبه‌های برتر این مسابقات را کسب کنند. 🔹نادکاپ شریف به عنوان یکی از بزرگترین فستیوال‌های دانش‌آموزی کشور در حوزه علوم نوین با رویکرد STEAM و PBL است که با حضور بیش از ۳ هزار دانش آموز از ۱۰۰ شهر کشور در بیش از ۶۰ بخش، در رشته‌های نانو، رباتیک و میکروالکترونیک، هوافضا، زیست فناوری، نجوم، ماشین‌های سوخت شیمیایی، برنامه‌نویسی اندروید و طراحی سه بعدی در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود. 🔹حضور اساتید دانشگاه صنعتی شریف در شورای سیاستگذاری و دانشجویان دانشگاه در کمیته علمی و تیم اجرایی مسابقات از جمله ویژگی‌های این مسابقات است. 🔻بخش دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم 🔸اول: تیم Night Dragon مدرسه خردمند بندرعباس 🔹دوم: تیم AirPars مدرسه بعثت مشهد 🔸سوم: تیم گلایدریسم خلیج‌فارس، هرمزگان 🔸چهارم: تیم Fire Flight خلیج‌فارس، هرمزگان 🔻دانش‌آموزان متوسطه دوره اول 🔸اول: تیم آیلوس خلیج‌فارس، مدرسه فرزانگان یک بندرعباس (سارا مساجدی و سانیا سایه بانی) 🔹دوم: تیم گلدن نوتریک، مدرسه بعثت مشهد، (امیرحسین گرادلی) 🔹سوم: تیم بعثت ۴، مدرسه بعثت مشهد، (محمدجواد جعفرزاده، امیرمحمد پاکدل و نیما صفاری) 🔸چهارم: تیم سرنا خلیج‌فارس، مدرسه فرزانگان یک بندرعباس (پرنیا ناخدا، مریم ملک‌شاهی و آتنا موسوی)

🔹دانش‌آموزان هرمزگان در بیست و دومین مسابقات «نادکاپ شریف» در «بخش هوافضا گرایش هواپیماهای گلایدر»، توانستند رتبه‌های برتر این مسابقات را کسب کنند. 🔹نادکاپ شریف به عنوان یکی از بزرگترین فستیوال‌های دانش‌آموزی کشور در حوزه علوم نوین با رویکرد STEAM و PBL است که با حضور بیش از ۳ هزار دانش آموز از ۱۰۰ شهر کشور در بیش از ۶۰ بخش، در رشته‌های نانو، رباتیک و میکروالکترونیک، هوافضا، زیست فناوری، نجوم، ماشین‌های سوخت شیمیایی، برنامه‌نویسی اندروید و طراحی سه بعدی در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود. 🔹حضور اساتید دانشگاه صنعتی شریف در شورای سیاستگذاری و دانشجویان دانشگاه در کمیته علمی و تیم اجرایی مسابقات از جمله ویژگی‌های این مسابقات است. 🔻بخش دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم 🔸اول: تیم Night Dragon مدرسه خردمند بندرعباس 🔹دوم: تیم AirPars مدرسه بعثت مشهد 🔸سوم: تیم گلایدریسم خلیج‌فارس، هرمزگان 🔸چهارم: تیم Fire Flight خلیج‌فارس، هرمزگان 🔻دانش‌آموزان متوسطه دوره اول 🔸اول: تیم آیلوس خلیج‌فارس، مدرسه فرزانگان یک بندرعباس (سارا مساجدی و سانیا سایه بانی) 🔹دوم: تیم گلدن نوتریک، مدرسه بعثت مشهد، (امیرحسین گرادلی) 🔹سوم: تیم بعثت ۴، مدرسه بعثت مشهد، (محمدجواد جعفرزاده، امیرمحمد پاکدل و نیما صفاری) 🔸چهارم: تیم سرنا خلیج‌فارس، مدرسه فرزانگان یک بندرعباس (پرنیا ناخدا، مریم ملک‌شاهی و آتنا موسوی)

ارسال نظر