شناسه خبر : 545 |

محسن امینی ورزشکار جوان هرمزگانی از امروز برنامه‌ی رکاب‌زنی از شمال تا جنوب ایران به طول ۱۶۵۰کیلومتر را آغاز می‌کند. وی برنامه‌اش را امروز از بندرانزلی آغاز کرده و قرار است با گذر از ۸ استان و شهرهای رشت، منجیل، قزوین، ساوه، اصفهان، نایین، یزد و سیرجان، در نهایت برنامه‌اش را در ساحل سورو بندرعباس به اتمام برساند. محسن که با شعار «از خزر تا خلیج‌فارس براى هرمز پاک» سفرش را آغاز کرده؛ در یادداشت کوتاهی درباره‌ی این فعالیت‌اش نوشته است: «در سالیان اخیر استان‌هاى زیباىِ شمال ایران به دلیل انبوه گردشگرانِ بى‌توجه به محیط‌زیست به منطقه‌اى مدفون‌شده در زباله تبدیل شده است؛ با گسترش سفر گردشگران به استان‌هاى جنوبى و رشد روزافزون مناطق زباله‌خیز؛ آیا مى‌شود جلوى بحران محیط‌زیستى دیگرى را گرفت؟»/بادگیر

محسن امینی ورزشکار جوان هرمزگانی از امروز برنامه‌ی رکاب‌زنی از شمال تا جنوب ایران به طول ۱۶۵۰کیلومتر را آغاز می‌کند. وی برنامه‌اش را امروز از بندرانزلی آغاز کرده و قرار است با گذر از ۸ استان و شهرهای رشت، منجیل، قزوین، ساوه، اصفهان، نایین، یزد و سیرجان، در نهایت برنامه‌اش را در ساحل سورو بندرعباس به اتمام برساند. محسن که با شعار «از خزر تا خلیج‌فارس براى هرمز پاک» سفرش را آغاز کرده؛ در یادداشت کوتاهی درباره‌ی این فعالیت‌اش نوشته است: «در سالیان اخیر استان‌هاى زیباىِ شمال ایران به دلیل انبوه گردشگرانِ بى‌توجه به محیط‌زیست به منطقه‌اى مدفون‌شده در زباله تبدیل شده است؛ با گسترش سفر گردشگران به استان‌هاى جنوبى و رشد روزافزون مناطق زباله‌خیز؛ آیا مى‌شود جلوى بحران محیط‌زیستى دیگرى را گرفت؟»/بادگیر

ارسال نظر