شناسه خبر : 56 |

دانش آموزان مصدوم سانحه اخیر هرمزگان

 دانش آموزان مصدوم سانحه اخیر هرمزگان، از مهر جانماندند

تدریس در خانه مصدومین از روز اول مهر با معلمان اعزامی آموزش و پرورش!

 

ارسال نظر