شناسه خبر : 584 |

این عکاس جوان و فعال هرمزگانی موفق به راه یابی ۹ اثر و دریافت یک مدال نقره و دو نشان شایسته تقدیر شد.

این عکاس جوان و فعال هرمزگانی موفق به راه یابی ۹ اثر و دریافت یک مدال نقره و دو نشان شایسته تقدیر شد.

ارسال نظر