شناسه خبر : 585 |

نمایشگاه، نشست‌های عکاسی و نکوداشت

۱۸ تا ۲۴ اسفند ۹۶ بندرعباس، فرهنگ‌سرای طوبی گشایش: جمعه ۱۸اسفند ساعت ۱۹ بازدید: ۱۰ تا ۱۲- ۱۶ تا ۲۱

۱۸ تا ۲۴ اسفند ۹۶ بندرعباس، فرهنگ‌سرای طوبی گشایش: جمعه ۱۸اسفند ساعت ۱۹ بازدید: ۱۰ تا ۱۲- ۱۶ تا ۲۱

ارسال نظر