با رای اعضای مجمع هیات ورزش های رزمی استان هرمزگان عبدالرحیم سهراب زاده به عنوان رییس جدید این هیات ورزشی انتخاب شد.

مجمع انتخابات هیات ورزش های رزمی هرمزگان با حضور چهار کاندید به نام های جهانگیر زمانی، عبدالرحیم سهراب زاده، سعیدداج و علی مجیدزاده به ریاست فرهنگ شادنیا، دبیر فدراسیون در بندرعباس برگزار شد.

در این مجمع و در پایان دور نخست رای گیری سعید داج با کسب ۷ رای و عبدالرحیم سهراب زاده با ۶ رای به دور دوم راه یافتند.

در دور دوم اما عبدالرحیم سهراب زاده با کسب ۸ رای اعضای مجمع به مدت چهار سال سکاندار هیات ورزش های رزمی هرمزگان شد.

ضمن اینکه سعید داج نیز با کسب ۶ رای از نشستن بر روی صندلی ریاست بازماند . پیش از این ریاست هیات ورزش های رزمی هرمزگان بر عهده حبیب نصیری بود.

البته در سه ماه گذشته و با پایان دوره ریاست نصیری، مظفر خادمی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان به عنوان سرپرست مسئولیت این هیات ورزشی را بر عهده داشت.

 

ارسال نظر