معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: شهروندان بندرعباسی از دوم تیر می‌توانند برای دریافت وسایل کاهنده مصرف آب درخواست خود را در سامانه ۱۵۲۲ ثبت کنند.

اعلاء امیریان نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهروندان بندرعباسی از دوم تیر می‌توانند برای دریافت وسایل کاهنده مصرف آب درخواست خود را در سامانه ۱۵۲۲ ثبت کنند.

وی افزود: مأموران شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان پس از دریافت شماره اشتراک متقاضیان، وسایل کاهنده مصرف آب را با مراجعه به درب منازل مشترک‌های آب نصب می‌کنند.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان اضافه کرد: این وسایل کاهنده بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد.

امیریان نژاد تصریح کرد: در این طرح همچنین مأموران شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان با مراجعه مستقیم به درب منازل مشترک‌های پرمصرف، وسایل کاهنده مصرف را بر روی شیر‌های آب نصب می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه نصب این وسایل بین ۴۰ تا ۵۰ تومان است که در مدت یک سال در قبض مشترک‌های آب محاسبه می‌شود.

 

ارسال نظر