به گزارش سلام هرمزگان،به نقل از شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ فرخنده بادروج، بانوی کارآفرین و جوان هرمزگانی که دارای اصالت و پیشینه ای غنی است با اتکا به هنر دست خود و  با تکیه بر ظرفیت های استان و استفاده از مواد اولیه بسیار ساده، صنایع دستی فاخری را تولید می کند که علاوه بر تامین نیاز بازار های داخلی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر می کند.

این بانوی کارآفرین هرمزگانی در طول سال ۱۵ تا ۱۹ جشنواره و نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده و دست رنج بانوان هرمزگانی را در آن مکان ها عرضه می کند.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ارسال نظر