شناسه خبر : 800 |

مراسم رونمایی  از هفتمین شماره  دوماهنامه نسیم بادگیر ساعت 6عصر روز شنبه 16تیرماه در سالن  CIPفرودگاه بندرعباس برگزار شد.

نسیم بادگیر نشریه ای با رویکرد فرهنگ،میراث و گردشگری استان هرمزگان است و پرونده ویژه اش در این شماره "آیین زار" است.

n3637707-6520857

n3637707-6520860

n3637707-6520863

n3637707-6520882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر