کارگاه آموزشی یک روزه برای ۴۵۰ نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان میناب برگزار شد.

رئیس سوادآموزی اداره آموزش و پرورش میناب گفت: این افراد هزار و ۲۵۶ نفر سوادآموز را در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم سواد آموزش می‌دهند.

حسن طاهری افزود: جذب سواد آموزان از رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

پارسال ۷۰۰ نفر در میناب باسواد شدند.

وی با بیان اینکه ۹۶ درصد مردم شهرستان میناب باسواد هستند، افزود: ۴ درصد باقیمانده تا پایان برنامه توسعه ششم باسواد می‌شوند.

 

ارسال نظر