فردی که بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی پزشکی در شهرستان جاسک طبابت می‌کرد دستگیر شد.

  مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر توزیع دارو و طبابت توسط یک پزشک قلابی در شهر لیردف تحقیقات محلی شبکه بهداشت و درمان جاسک در دستور کار قرار گرفت.

عباس ابراهیمی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم بدون تحصیلات پزشکی خود را پزشک عمومی معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه پزشک قلابی با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد، خاطرنشان کرد: شهر لیردف دو مرکز درمانی دارد.

 

ارسال نظر