به مناسبت میلاد امام رضا اردوی جهادی پزشکی باهمکاری بسیج جامعه پزشکی شهرستان میناب در روستای محروم کلاتک از توابع دهستان چراغ اباد بخش توکهور برگزار شد.

ستواندوم عبدالرضا زارعی پور فرمانده حوزه مقاومت امام رضا (ع) هشتبندی گفت:در این طرح بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستای کلاتک از خدمات پزشک عمومی، بهداشت محیط، مامایی ومشاوره کاهش آسیب‌های اجتماعی برخوردار شدند.

وی گفت: تاپایان سال ۵ اردوی جهادی در قالب طرح تحول بسیج در روستاهی محروم واسیب پذیر برگزار میشود.

روستای کلاتک با ۳۵۰ نفر جمعیت در ۱۵ کیلومتری مرکز بخش توکهور قرار دارد.

 

ارسال نظر