شناسه خبر : 94 |

در شهرستان بندر لنگه انجام شد:

آموزش ایدز و خطر سنجی سکته قلبی ،مغزی و سرطان جهت سفیران سلامت توسط بهورز خانه بهداشت هیرو شهرستان بندرلنگه

آموزش ایدز و خطر سنجی سکته قلبی ،مغزی و سرطان جهت سفیران سلامت توسط بهورز خانه بهداشت هیرو شهرستان بندرلنگه

ارسال نظر