شناسه خبر : 97 |

کاشت نهال درختان بومی برای احیای جنگل های میناب همزمان با سراسر کشور

کاشت نهال درختان بومی برای احیای جنگل های میناب همزمان با سراسر کشور زمان: جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶ محل بذر کاری: جنگل های کوه گز بعد از دانشگاه آزاد

کاشت نهال درختان بومی برای احیای جنگل های میناب همزمان با سراسر کشور زمان: جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶ محل بذر کاری: جنگل های کوه گز بعد از دانشگاه آزاد

ارسال نظر