معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر ضرورت اجرایی شدن استانداردهای 10 گانه سلامت کارکنان در ادارات استان تاکید کرد.

بهروز اکرمی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان، عنوان کرد: اجرایی شدن استاندارد 10 گانه سلامت کارکنان شامل تغذیه سالم، کنترل وزن، فعالیت بدنی، کاهش مصرف دخانیات، سلامت روان و استرس شغلی، حوادث محیط کار، خطر سنجی قلبی و غربال گری سرطان در ادارات یک ضرورت است.

وی اضافه کرد: ادارات باید گزارش اجرایی شدن استاندارد 10 گانه سلامت کارکنان خود را هر سه ماه به کارگروه سلامت استان ارسال کنند و مدیران در این عرصه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

اکرمی تصریح کرد: مدیرانی که در اجراسازی استاندارد 10 گانه سلامت کارکنان عملکرد ضعیفی داشته باشند نام آنها در شورای اداری استان تحت عنوان مدیر بی تفاوت به کارکنان خود اعلام خواهد شد.

وی بر بررسی عملکرد شهرستان ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: در جلسات آینده کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گزارش عملکرد شهرستان ها در این حوزه بررسی خواهد شد.

اکرمی به ضرورت پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان اشاره و بیان کرد: اینکه استان در کشور دارای رتبه های بالا در بیماری های غیر واگیر باشد، خوب نیست و نشان می دهد در این زمینه باید اقدامات بیشتر و موثرتری انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: هرمزگان دارای رتبه سوم در ابتلا به چربی خون، جز پنج استان آخر در مصرف میوه و سبزیجات، رتبه سوم در مصرف تنباکو، جز پنج استان آخر در فعالیت بدنی و همچنین دارای آمار نامناسب در حوادث ترافیکی است که این آمارها نشانگر نیاز به فعالیت بیشتر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در این عرصه است.

 

ارسال نظر