شناسه خبر : 979 |

نخستین مرکز پرورش و تکثیر زالوی طبی ایرانی در روستای هامین بخش توکهور و هشتبندی راه اندازی شد.

نخستین مرکز پرورش و تکثیر زالوی طبی ایرانی در روستای هامین بخش توکهور و هشتبندی راه اندازی شد.

پرورش دهنده زالو گفت: در مرحله نخست این طرح ۲ هزار قطعه زالوی مولد پرورش داده می‌شود.

علی سهرابی افزود: پس از یکسال پرورش امکان تکثیر از زالو‌ها فراهم می‌شود.

وی گفت: برای راه اندازی این مرکز ۲۰ میلیون تومان از محل اعتبار کمیته امداد هزینه شده است.

برای پرورش هر قطعه زالو ۵ لیتر آب نیاز است.

زالو در مصارف بهداشتی و تهیه لوازم آرایشی در درمان‌های سنتی درد مفاصل و سردرد کاربرد دارد.

 

ارسال نظر