شناسه خبر : 983 |

دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) به منظور تهیه و اجرای طرح حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی هرمزگان قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) به منظور تهیه و اجرای طرح حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی هرمزگان قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: این قرارداد زمینه را برای تبادل همکاری میان اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن در زمینه چگونگی حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی هرمزگان فراهم می‌کند.

 

علی اکبر شیخی فینی افزود: همکاری‌های بین المللی گام‌های موثری برای رفع مشکلات منطقه‌ای است.

هارادا مدیر گروه جایکا هم گفت: این طرح پس از مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات، اجرایی می‌شود.

جایکا سازمانی دولتی مستقل بین‌المللی در ژاپن است که در زمینه‌ی توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشور‌های در حال توسعه کمک می‌کند.

روش فعالیت جایکا تبادل همکاری فنی، وام‌های توسعه، کمک‌های مالی دولتی و نامحسوس و بهبود ارتباطات توسعه‌ای و مبارزه با فقر از طریق توسعه است.

 

 

 

ارسال نظر