شناسه خبر : 619 |

امسال به منظور افزایش ذخایر شیلاتی و حمایت از تولید داخلی 100 هکتار زمین با هدف تولید 10 هزار تن ماهی در قفس به سرمایه گذاران واگذار می شود.

امسال به منظور افزایش ذخایر شیلاتی و حمایت از تولید داخلی 100 هکتار زمین با هدف تولید 10 هزار تن ماهی در قفس به سرمایه گذاران واگذار می شود.

مدیرکشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ایجاد شهرک شیلاتی به طور مستقیم برای هزار و 700 نفر شغل ایجاد می کند.

عبدالهی با اشاره به جانمایی 80 هکتار زمین برای توسعه فعالیت های شیلاتی در جزیره قشم گفت:13 هکتار از زمین های روستای ریگو ، 21 هکتار از زمین های روستای مسن و 41 هکتار زمین در روستای سلخ زمینی برای سرمایه گذای شیلاتی واگذار می شود.

مدیرکشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم: با بیان اینکه باید تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس در کشور تولید شود افزود: سهم استان هرمزگان در این فرآیند تولید حدود 120 هزار تن است که 84 هزار تن آن سهم جزیره قشم است.

عبدالهی به برنامه ریزی برای اجرایی شدن زنجیره کامل پرورش ماهی در قفس اشاره کرد وگفت: پیش بینی می شود امسال 3 میلیون قطعه لارو ماهی با سرمایه گذاری یک شرکت فرانسوی-ایرانی در قشم تولید شود .

وی افزود:پارسال بیش از دو میلیون و 260 هزار قطعه بچه ماهی در قشم تولید شده است.

مدیر کشاورزی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم گفت افزود: 17 قفس تولید ماهی با ظرفیت نزدیک به یک هزار تن برداشت در آب های جزیره قشم نصب شده است و مجوز پرورش ماهی در قفس به میزان 40 هزار تن نیزصادر شده است.

عبدالهی گفت: امسال برای نخستین بار از دو مزرعه پرورش ماهی در قفس فعال در جزیره بیش از 140 تن ماهی سی باس و هامور برداشت شده است.

توسعه محصولات دریاپایه در جزیره با هدف تقویت بخش شیلاتی و کمک به افزایش ذخایر آبزیان خلیج فارس است.

در روش پرورش ماهی درقفس ، ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می گیرد و آب به صورت آزاد بین منبع آبی و قفس در جریان است.

 

ارسال نظر