شناسه خبر : 6 |

⚽️| تقابل قعرنشینان در ساوه؛ آذرخشی‌ها همچنان در انتظار تحقق وعده مسئولان

تقابل قعرنشینان در ساوه؛ آذرخشی‌ها همچنان در انتظار تحقق وعده مسئولان

تقابل قعرنشینان در ساوه؛ آذرخشی‌ها همچنان در انتظار تحقق وعده مسئولان

⚽️| تقابل قعرنشینان در #ساوه؛ آذرخشی‌ها همچنان در انتظار تحقق وعده مسئولان

 

ارسال نظر